• Opiskelijat

LVI on keskeisin osa talotekniikkaa

Talotekniikka tilojen, teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus. Sen avulla varmistetaan, että rakennuksessa on sisällä terveellistä, turvallista ja viihtyisää olla – ilma, vesi, lämmitys, energia, valo ja tieto kulkevat ja toimivat halutulla tavalla.

LVI-tekniikka eli Lämmitys-, Vesi- ja Ilmastointitekniikka ovat keskeisin osa talotekniikkaa.

Talotekniikka työllistää nyt ja tulevaisuudessa

Rakennuksissa kuluu noin 32 % energian kokonaiskulutuksesta (ROTI 2019)*. Sen pienentämisessä rakennukset ja erityisesti niiden talotekniikka ovat tärkeä osa-alue.

Lisäksi työtä on paljon vanhojen rakennusten korjaamisessa toimiviksi ja energiatehokkaiksi, jotta niissä voidaan asua terveellisesti ja energiaa säästäen.

Alalla on pulaa tekijöistä!

Talotekniikkaan tarvitaan lisää tekijöitä, jotta energiansäästötavoitteet saavutetaan. Parhaimmista tekijöistä käydään kova kilpailu rekrymarkkinoilla ja kaikkia tarvitaan: asentajia, työnjohtajia, suunnittelijoita.

Talotekniikka on kaikkialla, ja täynnä mahdollisuuksia. Mitä se on sinulle?

LVI-alan kehitysnäkymät

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

*Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 32 % ja hiilidioksidipäästöistä 30 %. (Suomen ympäristökeskus 2016.)

Buildings and construction together account for 36% of global final energy use and 39% of energy-related carbon dioxide (CO2) emissions when upstream power generation is included. (IEA (2017.)