• På Svenska

Vad är husteknik?

Husteknik är benämning på helheten lokaler, tekniska tjänster, system och apparater. Det innefattar såväl fastigheters energieffektiva förbrukning som miljöpåverkan samt faktorer som påverkar trivsamheten och användbarheten.

Hustekniken sköter om kontrollerade omständigheter för verksamheten i fastigheter och lokaler, så som luft, vatten, värme, energi, ljus, informationsförmedling samt säkerhets- och rörelsetjänster.
VVS-teknik, dvs. Ventilations-, Värme- samt vatten- och Sanitetsteknik, är den centralaste biten av husteknik.

Inom branschen jobbar idag tusentals människor, och mera behövs kontinuerligt. Branschen har rentav brist på arbetskraft, både pga. ökat behov av arbetskraft som pga. att de som finns i arbetslivet går i pension.

Materialer

Grundinformation om branschen
Husteknik och byggande
Två utbildningdstigar till hustekniksbranschen.

Infografer
Husteknik finns överallt
Husteknik skapar ett fingerade inneklimat
Arbetsdagarna på husteknikbranchen är olika

Videofilmer, Youtube
Axxell: Gör som Emil – studera VVS-branschen
Ledord till husteknik
LVI-ala.fi -Youtube

Ladda ner ”Husteknik finns överallt” (pdf)

Ladda ner ”Husteknik & byggande” (pdf)

Inom husteknik finns jobb nu och i framtiden

Byggnaderna står för ca 40 % av Finlands totala energiförbrukning. Byggnaderna och speciellt hustekniken i dem har en central roll i att uppnå energibesparings målen som EU satt upp.
Dessutom uppskattar man att reparationsskulden i finska byggnadsbeståndet uppgår till t.o.m. en tiondel av hela byggnadsbeståndets värde. Största grundrenoveringsbehovet står bakom dörren för byggnaderna från 1960–1980-talet. Man uppskattar att en femte del av egnahemshusen kräver omedelbart större eller mindre skadereparationer.

Alla har lätt att hitta ett jobb som passar en inom husteknik

VVS-installatörer kan specialisera sig på rörläggning, värme-, vatten- eller ventilationssystem, VVS-service eller teknisk isolering.
Man hittar även många försäljningsuppgifter inom VVS-branschen, både inom grossist- och detaljhandeln.
VVS-planerare (projektörer) planerar av vatten-, värme- och ventilationssystem fungerade och lämpliga helheter till byggnaden, vilka betjänar byggnadens användare på bästa möjliga sätt.
Byggmästare inom VVS-teknik fungerar ofta som byggplatsledare, arbetsledare, i kundbetjäningsuppgifter eller som självständiga entreprenörer. Arbetet utförs allt oftare i projektformat, så titeln projektledare är vanlig.
Högt utbildade experter söker sig ofta till övervaknings- och myndighetssidan, och jobbar med expert-, forsknings- eller utbildningsuppgifter.

Utbildning

Man kommer ofta till branschen via grundläggande yrkesutbildning. Då har man i fickan ofta grundexamen inom husteknik. Studierna tar ca tre år. Bekanta dig med yrkesskolor och välj ”Bygg” eller skriv som sökord ”VVS” för att hitta yrkesskolor där du kan läsa dig till en grundexamen för ventilationsmontör, rörmontör, kylmontör, värmeelementsmontör eller planeringsassistent.
VVS-husteknik yrkeshögskolestudier möjliggör byggmästar- (VVS-branschen eller arbetsledning) eller ingenjörsexamen inom husteknik. Novia erbjuder branschstudier på svenska.
VVS-tekniks och energibranschens universitetsstudier erbjuds av Aalto-universitetet och av LUT University i Villmanstrand.