lvi-ala.fi -sivusto on LVI-alan järjestöjen yhteishanke alan vetovoiman vahvistamiseksi.

Yhteistyössä

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry – LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö, joka vastaa LVI-alan työehtosopimustoiminnasta ja yleisestä työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta. LVI-TU on Rakennusteollisuus RT ry:n jäsen. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan keskusliitto, jonka toimialoja ovat talonrakennus-, rakennustuoteteollisuus, infra, LVI-Tekninen urakointi, talotekniikka ja pinta.

Lämmitysenergia Yhdistys ry – lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita.

Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry – Jäsenet ovat oikeuskelpoisia yrityksiä tai yhteisöjä, jotka Suomessa valmistavat, myyvät tai suunnittelevat kylmäalan tuotteita tai harjoittavat asennus- ja / tai huoltotoimintaa kylmäalalla.

Suomen LVI-liitto SuLVI ry -on LVI-alan ammattilaisten yhteistyö- ja koulutusjärjestö, jonka tarkoituksena on huolehtia jäsentemme ammatillisen osaamisen kehittymisestä ja verkostoitumisesta, ottaa kantaa alan kehittymiseen ja vastata kansallisen pätevyydentoteamiselimen FISE Oy:n sihteerijärjestönä LVI-pätevyyksien toteamisesta. Liittoomme kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 4 500 henkilöjäsentä.

Suomen Lämpöpumppuyhdistys – Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien valmistajien, maahantuojien, tukkukauppojen, jälleenmyyjien, urakoitsijoiden tai suunnittelijayritysten yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja.

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö, Teknologiateollisuuden jäsen. Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset edustavat kattavasti elektroniikka- ja sähköteollisuutta, kone- ja metallituoteteollisuutta, metallien jalostusta, tietotekniikkaa sekä suunnittelu- ja konsultointialaa. Teknologiateollisuus neuvottelee alan työehtojen pääpiirteet henkilöstöä edustavien ammattiliittojen kanssa.

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry – Talteka on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita. Myös Talteka on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat. Talteka hallinnoi LVI-INFO -tuotetietorekisteriä.

VVS Föreningen i Finland rf – En organisation för svenskspråkiga inom VVS-branschen. Föreningens alla medlemmar hör till någon lokalavdelning. Sådana finns i Helsingfors, Jakobstad (Norra), Vasa, Västnyland, Åland och Östra Nyland.

Vetovoima-hanke

Talotekniikka-ala on jo pidemmän aikaa kärsinyt työvoimapulasta, erityisesti päteville työnjohtajille ja projektijohdolle olisi kysyntää. Ala tarvitsee tulevaisuuden tekijöitä! LVI-liittojen yhteisen Vetovoima-hankkeen tavoitteena on lisätä talotekniikan houkuttelevuutta nuorten silmissä ja lisätä alalle hakeutuvien opiskelijoiden määrää.

Ota yhteyttä

Pipsa Hiltunen, viestintäpäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
p. 0400 287 939, pipsa.hiltunen (at) lvi-tu.fi

Kaisa Hannula, Viestintäasiantuntija
Suomen LVI-liitto SuLVI
p. 050 572 2228, kaisa.hannula(at)lvi-tu.fi

Tilaa meiltä sähköiset tiedotteet – lupaamme, että lähetämme sinulle postia harvoin, mutta aina asiasta!