Ammatillinen koulutus

Alalle tullaan useimmiten ammatillisen peruskoulutuksen kautta. Silloin taskussa on usein Talotekniikan perustutkinto. Opiskelu kestää kolmisen vuotta.
Tutustu ammattikouluihin ja valitse ”Rakennus” tai kirjoita hakusanaksi ”LVI” löytääksesi ammattikoulut, joissa voit opiskella ilmanvaihtoasentajan, putkiasentajan, kylmäasentajan, lämmityslaiteasentajan tai teknisen suunnitteluassistentin tutkinnon.

Ammattikorkeakoulutus

LVI-talotekniikka-alan opinnoista voit valmistua rakennusmestariksi (LVI-ala tai työnjohto), talotekniikan insinööriksi AMK tai insinööriksi YAMK. Alan koulutusta tarjoavat

Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös muuntokoulutusta, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa nopeammin.

LVI-tekniikan ja energia-alan yliopistokoulutus

Yliopisto-opiskeluiden aikana voit opiskella tekniikan kandidaatiksi (TkK), diplomi-insinööriksi (DI), ja tekniikan lisensiaatiksi (TkL) tai tekniikan kandidaatiksi (TkK), sekä lopulta tekniikan tohtoriksi (TkT). Alan koulutusta tarjoavat

Uralla eteneminen

Kehitys ei pysähdy valmistumiseen. Uudet innovaatiot, säädökset ja lait muuttavat työtä ja sille asetettuja vaatimuksia. Oma osaaminen kannattaa pitää ajan tasalla koko työuran ajan.

LVI-asennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat alalla jo toimiville asentajille reitin kehittää osaamistaan työuran aikana. Ne mahdollistavat sujuvan etenemisväylän ja keinon pätevöityä alan vaativimpiin asennustehtäviin tai työryhmän etumieheksi.

Koulutusorganisaatiot ja alan järjestöt tarjoavat täydennys- ja pätevöitymiskoulutusta. Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.

FISE Oy on henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. RALA-pätevyyksiä taas myönnetään sertifioiduille yrityksille.

Öljylämmityksen asennus- ja huoltotyöt sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoiminta ovat luvanvaraista toimintaa. Jotta yritys voi toimia ko. alalla on sen palveluksessa oltava vastuupätevyyden omaava henkilö. Tämä sama vaatimus koskee myös kaasualan asennus ja huoltotoimintaa. Kun olet kouluttautunut talotekniikan alalle niin voit hankkia ko. pätevyydet työkokemus ja koulutusvaatimusten mukaisesti.