LVI-alalle voi kouluttautua erilaisten opintopolkujen kautta, ja omaa osaamistaan voi kehittää työn ohessa.

Ammatillinen koulutus

Alalle tullaan useimmiten ammatillisen peruskoulutuksen kautta. Silloin taskussa on usein Talotekniikan perustutkinto. Opiskelu kestää kolmisen vuotta.

Tutustu ammattikoulut.fi -palveluun ja valitse ”Rakennus” tai kirjoita hakusanaksi ”LVI” löytääksesi ammattikoulut, joissa voit opiskella ilmanvaihtoasentajan, putkiasentajan, kylmäasentajan, lämmityslaiteasentajan tai teknisen suunnitteluassistentin tutkinnon.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Jos haet ammatilliseen perustutkintokoulutukseen peruskoulusta tai lukiosta, niin haet pääasiassa yhteishaun kautta. Lue lisää Opintopolku.fi

Motiva on koonnut tietoa uusien energiateknologioiden koulutuksesta ammattioppilaitoksissa. Lue lisää Motiva.

Ammattikorkeakoulutus

LVI-talotekniikka-alan opinnoista voit valmistua rakennusmestariksi (LVI-ala tai työnjohto), talotekniikan insinööriksi AMK tai insinööriksi YAMK. Alan koulutusta tarjoavat

Ammattikorkeakoulut tarjoavat myös muuntokoulutusta, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on tutkintovaatimusten mukaista aiemmin hankittua osaamista siten, että tutkinto voidaan suorittaa nopeammin.

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry kartoittaa vuosittain oppilaitokset, joissa voi opiskella kylmätekniikkaa. Lisätietoa kylmäalan koulutuksesta KylmäExtran sivuilta.

LVI-tekniikan ja energia-alan yliopistokoulutus

Yliopistossa voit opiskella tekniikan kandidaatiksi (TkK), diplomi-insinööriksi (DI), tekniikan lisensiaatiksi (TkL), tekniikan kandidaatiksi (TkK) tai tekniikan tohtoriksi (TkT). Alan koulutusta tarjoavat

Uralla eteneminen

Kehitys ei pysähdy valmistumiseen. Uudet innovaatiot, säädökset ja lait muuttavat työtä ja sille asetettuja vaatimuksia. Oma osaaminen kannattaa pitää ajan tasalla koko työuran ajan.

LVI-asennusalan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot tarjoavat alalla jo toimiville asentajille reitin kehittää osaamistaan työuran aikana. Ne mahdollistavat sujuvan etenemisväylän ja keinon pätevöityä alan vaativimpiin asennustehtäviin tai työryhmän etumieheksi.

Koulutusorganisaatiot ja alan järjestöt tarjoavat täydennys- ja pätevöitymiskoulutusta. Pätevyys on oman ammattitaidon riippumaton ja puolueeton arvio, jota voi hyödyntää tarjouksissa tai työnhaussa.

FISE Oy on henkilöpätevyyspalvelu, joka toteaa rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä, ylläpitää pätevyysrekisteriä ja rakennusvirhepankkia. RALA-pätevyyksiä taas myönnetään sertifioiduille yrityksille.

Öljylämmityksen asennus- ja huoltotyöt sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoiminta ovat luvanvaraista toimintaa. Jotta yritys voi toimia ko. alalla on sen palveluksessa oltava vastuupätevyyden omaava henkilö. Tämä sama vaatimus koskee myös kaasualan asennus ja huoltotoimintaa. Kun olet kouluttautunut talotekniikan alalle niin voit hankkia ko. pätevyydet työkokemus ja koulutusvaatimusten mukaisesti.