• Opiskelijat

LVI on keskeisin osa talotekniikkaa

Talotekniikka tilojen, teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus. Sen avulla varmistetaan, että rakennuksessa on sisällä terveellistä, turvallista ja viihtyisää olla – ilma, vesi, lämmitys, energia, valo ja tieto kulkevat ja toimivat halutulla tavalla.

LVI-tekniikka eli Lämmitys-, Vesi- ja Ilmastointitekniikka ovat keskeisin osa talotekniikkaa.

Talotekniikka työllistää nyt ja tulevaisuudessa

Rakennuksissa kuluu noin 40 % energian kokonaiskulutuksesta*. Sen pienentämisessä rakennukset ja erityisesti niiden talotekniikka ovat tärkeä osa-alue.

Lisäksi työtä on paljon vanhojen rakennusten korjaamisessa toimiviksi ja energiatehokkaiksi, jotta niissä voidaan asua terveellisesti ja energiaa säästäen.

Alalla on pulaa tekijöistä!

Talotekniikkaan tarvitaan lisää tekijöitä, jotta energiansäästötavoitteet saavutetaan. Parhaimmista tekijöistä käydään kova kilpailu rekrymarkkinoilla ja kaikkia tarvitaan: asentajia, työnjohtajia, suunnittelijoita.

Talotekniikka on kaikkialla, ja täynnä mahdollisuuksia. Mitä se on sinulle?

LVI-alan kehitysnäkymät

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

*Lähteet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus, ja ROTI-raportti