• Opiskelijat

LVI on keskeisin osa talotekniikkaa

Talotekniikka tilojen, teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuus. Sen avulla varmistetaan, että rakennuksessa on sisällä terveellistä ja turvallista olla, ilma, vesi, lämmitys, energia, valo ja tieto kulkevat ja toimivat halutulla tavalla.

LVI-tekniikka eli Lämmitys-, Vesijohto- ja viemäri-, sekä Ilmanvaihtotekniikka, ovat keskeisin osa talotekniikkaa.

Talotekniikka työllistää nyt ja tulevaisuudessa

Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Osa Euroopan Unionin ilmastonmuutoksentorjunnasta liittyy energiansäästöön. Sen saavuttamisessa rakennukset ja erityisesti niiden talotekniikka ovat tärkeä osa-alue.

Sen lisäksi työtä on paljon jo olemassa olevien rakennusten korjaamisessa yhtä lailla toimiviksi ja energiatehokkaiksi, jotta niissä voidaan terveellisesti ja energiaa säästäen asua.

Alalla on pulaa tekijöistä!

Talotekniikkaan tarvitaan lisää tekijöitä, jotta energiansäästötavoitteet saavutetaan. Parhaimmista tekijöistä käydään kova kilpailu rekrymarkkinoilla ja kaikkia tarvitaan: asentajia, työnjohtajia, suunnittelijoita.

Talotekniikka on kaikkialla, ja täynnä mahdollisuuksia. Mitä se on sinulle?

LVI-alan kehitysnäkymät

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.