• Opinto-ohjaajat

Mitä talotekniikka ja LVI-tekniikka ovat?

Talotekniikka on yhteisnimitys tilojen, teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Se kattaa kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät.

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet, kuten ilman, veden, lämmön, energian, valon, tiedon välityksen sekä  turvallisuus- ja liikkumispalvelut.

Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, tele- ja data-, sekä palontorjuntajärjestelmät.
Rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan rakennusautomaatioksi.

LVI-tekniikka eli Lämmitys-, Vesijohto- ja viemäri-, sekä Ilmanvaihtotekniikka, ovat keskeisin osa talotekniikkaa.

Talotekniikka työllistää nyt ja tulevaisuudessa

Rakennuksissa kuluu noin 40 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta. EU:n asettamien energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa rakennukset ja erityisesti niiden talotekniikka ovat merkittävässä roolissa.

Lisäksi suomalaisen rakennuskannan korjausvelaksi arvioidaan jopa kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta. Suurin peruskorjausten tarve on tulossa 1960-1980-lukujen rakennuksiin. Arviolta viidennes omakotitaloista vaatii välitöntä suuremman tai pienemmän vaurion korjausta.

Selvitysten mukaan suunnittelu- ja konsultointialan osaajavaje kasvaa vähintään 9 000 henkilöllä vuosina 2017-2025, joten alalla työllistyy erittäin hyvin. *

Avuksi työhösi

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.