• Opinto-ohjaajat

LVI- ja talotekniikka-ala on oiva opiskelu- ja uravaihtoehto kaiken ikäisille, niin nuorille kuin alan vaihtajille ja uudelleen kouluttautuville. Se tarjoaa monipuolisia töitä ja hyvät ura- ja työllisyysnäkymät. Jokainen löytää myös itselleen sopivan väylän kouluttautua alalle.

Talotekniikka työllistää nyt ja tulevaisuudessa

LVI- ja talotekniikka vaikuttavat vahvasti asumiseen, kiinteistöjen käyttömukavuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja energiasäästöön. Rakennuksissa kuluu noin 40 % energian kokonaiskulutuksesta*. EU:n asettamien energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa rakennukset ja erityisesti niiden talotekniikka ovat merkittävässä roolissa. Ala tarvitsee tekijöitä ja vaikuttajia varmistamaan suomalaisen asumisen tason yhä pienenevällä hiilijalanjäljellä.

Lisäksi suomalaisen rakennuskannan korjausvelaksi arvioidaan jopa kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta.

LVI-asennusalalla on jo pidemmän aikaa ollut työvoimapula. Selvitysten mukaan myös suunnittelu- ja konsultointialan osaajavaje kasvaa vähintään 9 000 henkilöllä vuosina 2017-2025, joten alalla työllistyy erittäin hyvin. *

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin raportin mukaan talonrakentamisen ja suunnittelun uuden työvoiman tarve on noin 49 900 henkeä 2017 – 2035. Tästä uudesta työvoimasta korkeakoulutettuja tulisi olla yli puolet (ammattikorkeakoulut 43 %, yliopistot 22 % ja ammatillisessa koulutuksessa 35 %). **

Mitä talotekniikka ja LVI-tekniikka ovat?

Talotekniikka on yhteisnimitys tilojen, teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Se kattaa kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät.

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet, kuten ilman, veden, lämmön, energian, valon, tiedon välityksen sekä  turvallisuus- ja liikkumispalvelut.

Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, sähkö-, tele- ja data-, sekä palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan rakennusautomaatioksi.

LVI eli Lämmitys-, Vesi- ja Ilmastointitekniikka ovat keskeisin osa talotekniikkaa.

Avuksi työhösi

Esitykset
Johdatus talotekniikkaan – lyhyt Powerpoint-esitys kertoo keskeisimmät asiat ammatinvalintaa pohtivalle nuorelle.
LVI- ja Kira-ala -Powerpoint-esitys ja Husteknik och byggande kuvavat talotekniikan roolia talonrakennuksessa.
Koulutus- ja urapolku -esitys ja Två utbildningdstigar till hustekniksbranschen esittelee kaksi tapaa tulla talotekniikka-alalle.

Infograafit
Talotekniikka on kaikkialla I Husteknik finns överallt
Talotekniikka luo toimivan sisäilmaston I Husteknik skapar ett fingerade inneklimat
Talotekniikka-alalla on monenlaisia työpäiviä I Arbetsdagarna på husteknikbranchen är olika
esittelee neljä erilaista työpäivää.

Videot
Voit myös katsoa Johdatus talotekniikkaan -videon Youtubesta.
LVI-ala.fi -sivuston YouTube-kanavalta löytyy nuorille suunnattuja videoita alasta.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.