• Opinto-ohjaajat

LVI- ja talotekniikka-ala on oiva opiskelu- ja uravaihtoehto kaiken ikäisille, niin nuorille kuin alan vaihtajille ja uudelleen kouluttautuville. Se tarjoaa monipuolisia töitä ja hyvät ura- ja työllisyysnäkymät. Jokainen löytää myös itselleen sopivan väylän kouluttautua alalle.

Talotekniikka työllistää nyt ja tulevaisuudessa

LVI- ja talotekniikka vaikuttavat vahvasti asumiseen, kiinteistöjen käyttömukavuuteen sekä ilmastonmuutokseen ja energiasäästöön. Rakennuksissa kuluu noin 32 % energian kokonaiskulutuksesta (ROTI 2019)*. EU:n asettamien energiansäästötavoitteiden saavuttamisessa rakennukset ja erityisesti niiden talotekniikka ovat merkittävässä roolissa. Ala tarvitsee tekijöitä ja vaikuttajia varmistamaan suomalaisen asumisen tason yhä pienenevällä hiilijalanjäljellä.

Lisäksi suomalaisen rakennuskannan korjausvelaksi arvioidaan jopa kymmenesosa koko rakennuskannan arvosta. Suurin peruskorjausten tarve on tulossa 1960-1980-lukujen rakennuksiin. Arviolta viidennes omakotitaloista vaatii välitöntä suuremman tai pienemmän vaurion korjausta. EU-maiden kaikkien rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää paljon osaavaa työvoimaa alalle.

LVI-asennusalalla on jo pidemmän aikaa ollut työvoimapula. Selvitysten mukaan myös suunnittelu- ja konsultointialan osaajavaje kasvaa vähintään 9 000 henkilöllä vuosina 2017-2025, joten alalla työllistyy erittäin hyvin. *

Opetushallituksen osaamisen ennakointifoorumin raportin mukaan talonrakentamisen ja suunnittelun uuden työvoiman tarve on noin 49 900 henkeä 2017 – 2035. Tästä uudesta työvoimasta korkeakoulutettuja tulisi olla yli puolet (ammattikorkeakoulut 43 %, yliopistot 22 % ja ammatillisessa koulutuksessa 35 %). **

Mitä talotekniikka ja LVI-tekniikka ovat?

Talotekniikka on yhteisnimitys tilojen, teknisten palveluiden, järjestelmien ja laitteiden kokonaisuudelle. Se kattaa kiinteistön energiankäytön tehokkuuden ja ympäristövaikutukset sekä tilojen viihtyisyyteen ja käyttömukavuuteen liittyvät tekijät.

Talotekniikka tuottaa kiinteistöissä ja tiloissa tapahtuville toiminnoille hallitut olosuhteet, kuten ilman, veden, lämmön, energian, valon, tiedon välityksen sekä  turvallisuus- ja liikkumispalvelut.

Talotekniikkaan luetaan myös jäähdytys-, kulunvalvonta-, sähkö-, tele- ja data-, sekä palontorjuntajärjestelmät. Rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvää ohjausautomaatiota kutsutaan rakennusautomaatioksi.

LVI-tekniikka eli Lämmitys-, Vesi- ja Ilmastointitekniikka ovat keskeisin osa talotekniikkaa.

Avuksi työhösi

Johdatus talotekniikkaan – lyhyt Powerpoint-esitys kertoo keskeisimmät asiat ammatinvalintaa pohtivalle nuorelle. Voit myös katsoa Johdatus talotekniikkaan -videon Youtubesta.

LVI- ja Kira-ala -Powerpoint-esitys kuvaa talotekniikan roolia talonrakennuksessa.

Ammattibarometri kertoo työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa.

Haluatko kuulla lisää?

Tilaa meiltä sähköiset tiedotteet – lupaamme, että lähetämme sinulle postia harvoin, mutta aina asiasta!

Haluatko nähdä lisää?

*Lähteet ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus, SKOL ry selvitys ja ROTI-raportti

*Rakennusten osuus Suomen energiankulutuksesta on 32 % ja hiilidioksidipäästöistä 30 %. (Suomen ympäristökeskus 2016.) Buildings and construction together account for 36% of global final energy use and 39% of energy-related carbon dioxide (CO2) emissions when upstream power generation is included. (IEA (2017.)

** Opetushallituksen Koulutus ja työvoiman kysyntä 2035 -raportti.