Ihmisten talotekniikka.

LVI- ja talotekniikka-alalla toimii useita järjestöjä, jotka yhdessä valvovat alan yritysten ja työntekijöiden etuja. Lisäksi järjestöt kehittävät alan toimintamahdollisuuksia.

Me valvomme ammattilaisten etuja, koulutamme ja tiedotamme yhdessä!

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

LVI-TU on LVI-asennusalan toimiala- ja työnantajajärjestö sekä palveleva asiantuntija. Se edistää jäsenyritystensä liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittää talotekniikka-alaa.

LVI-TU:n jäsenet ovat LVI-asennuspalveluiden asiantuntijoita. Heidän rakentamissa ja ylläpitämissä verkostoissa kulkee jokaiselle suomalaiselle tärkeä lämpö, energia, vesi ja raikas sisäilma. Jäsenyritykset työllistävät noin 7 000 ammattilaista ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli 1,2 miljardia euroa.

https://www.lvi-tu.fi/

Suomen LVI-liitto SuLVI ry

Liiton tarkoituksena on toimia rekisteröityjen lämpö-, vesi- ja ilmastointiteknisten yhdistysten ja LVI-alaan liittyvien sidosryhmien perustamien jäsenyhdistysten keskusjärjestönä ja edistää alan kehitystä maassamme.

Liiton jäseneksi voi liittyä vähintään viidentoista edellä mainitulla toimialalla toimivan henkilön perustama rekisteröity aatteellinen yhdistys, joka on puoluepolitiikasta riippumaton ja toimii liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.

https://sulvi.fi/

Suomen Kylmäliikkeiden liitto ry

SuLVI edistää kylmäalan yleisten edellytysten kehitystä Suomessa toimimalla alan teollisten ja kaupallisten oikeuskelpoisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestönä.

http://www.skll.fi/www/

Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Talteka on elinkeinopoliittinen yhteistyöjärjestö, joka kokoaa yhteen alan toimijoita ja pyrkii parantamaan jäsenyritystensä toimintaympäristöä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla alaan liittyviin teollisuus-, talous-, tuote-, energia-, ympäristö- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Se on yksi Rakennusteollisuus ry:n toimialoista ja sen jäseninä ovat alan merkittävimmät Suomessa toimivat laitevalmistajat ja tukkukaupat.

https://www.talteka.fi/

Suomen Lämpöpumppuyhdistys ry

Sulpun tarkoituksena on valvoa lämpöpumppualalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin elinkeino- ja työmarkkinajärjestöihin sekä ulkomaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin.

https://www.sulpu.fi/yhdistys

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry

SKOL on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. Se edistää hyvää suomalaista suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita.

SKOLiin kuuluu yli 160 yritystä, jotka työllistävät noin 17 300 henkeä. Työllistämisen näkökulmasta suurin sektori on teollisuus, toiseksi suurin on talonrakentaminen ja kolmantena tulee infrasektori.

https://skol.teknologiateollisuus.fi/

Lämmitysenergiayhdistys ry

LEY on lämmityslaiteasennuksia tekevien liikkeiden urakoitsijajärjestö, jossa on mukana myös alalla toimivia laitevalmistajia, maahantuojia ja energiantoimittajia sekä LVI-suunnittelijoita. Yhdistys on perustettu vuonna 1956 teknillisenä yhdistyksenä, tarkoituksenaan asennusten laadun parantaminen ja huoltotoiminnan varmistaminen loppuasiakkaille. Näin ollen se takaa varmat ja toimivat lämmitysratkaisut kuluttajille.

https://www.ley.fi/

VVS Föreningen i Finland rf

Föreningen har som sitt huvudsakliga ändamål att verka till förmån för den vvs-tekniska utvecklingen i vårt land. Föreningen deltar på flera mässor i året för att dela ut information om bl.a. god ventilation och olika uppvärmningssätt till allmänheten. Vi producerar material på svenska om viktiga och aktuella saker inom branschen.

http://www.vvsfinland.fi/