LVI- ja talotekniikka-alan palkkataso on kilpailukykyinen tekniikan alojenkin joukossa. Osaavalla ja tunnollisella työntekijällä on hyvä mahdollisuus vaikuttaa oman palkkatasoon omalla työpanoksellaan.

Elinkeinoelämän Keskusliitto tuottaa suurimman osan Suomen yksityisen sektorin palkkatilastoista. EK tuottaa tiedot keskimääräisistä tunti- ja kuukausipalkoista.

Palkkaus määritellään useinmiten kunkin alan työehtosopimuksen mukaan. Esimerkiksi Talotekniikka-alan ja LVI – toimialan työehtosopimus solmitaan Rakennusliitto ry:n ja LVI – Tekniset Urakoitsijat ry:n välillä. Tutustu Talotekniikka-alan työehtosopimukseen nähdäksesi ajankohtaisen palkkatason.

Tekniikan akateemiset TEK on maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. TEK kerää vuosittain tietoa diplomi-insinöörien ja muiden tekkiläisten palkoista. Tutustu palkkatilastoihin. Myös Insinööriliitto kokoaa palkkatietoja, mutta ne julkaistaan tiedoksi vain liiton jäsenille.